Tài Dương 0949362408

Danh mục sản phẩm

MÁY NGÂM TIẾT CÁ

MNC-7-3
“Máy Ngâm Tiết Cá được dùng để loại bỏ hoàn toàn tiết cá trước khi chuyển cá qua công đoạn fillet hoặc qua các công đoạn khác”
Chi tiết

MÁY RỬA CÁ SAU FILLET

MRCSFL
“Máy Rửa Cá Sau Fillet được dùng để tách phần tiết cá còn lẩn trong thịt sau khi fillet.”
Chi tiết

MÁY TRỘN THỰC PHẨM

MTGV-600
“Máy Rửa Sau Sửa Cá dùng để rửa và tách mỡ cá.”
Chi tiết

MÁY CƯA CÁ

MCC-600
“Máy cưa cá dùng để cưa các loại cá đã đông lạnh, cá nguyên con, cá đã được đông block.”
Chi tiết

BĂNG TẢI CẤP LIỆU

BTCL-3-25
“Băng tải cấp liệu dùng để chuyển cá nguyên liệu từ ngoài vào bên trong phân xưởng chế biến.”
Chi tiết

BĂNG TẢI PHÂN PHỐI NGUYÊN LIỆU

BTPP-3-25
“Băng tải phân phối dùng để chuyển nguyên liệu sau máy ngâm và phân phối đến các phểu cấp liệu fillet cá.”
Chi tiết

MÁY CẤP LIỆU FILLET

CLFL-1100
“Máy cấp liệu fillet dùng để chuyển cá nguyên liệu đến băng tải fillet.”
Chi tiết

BĂNG TẢI GOM ĐẦU XƯƠNG

BTGN-500
“Dùng để thu gom chất thải sau sơ chế và đưa ra ngoài.”
Chi tiết

BĂNG TẢI CHUYỂN CÁ ĐẾN LẠNG DA

CCĐLD-3-2T-25
“Băng Tải Chuyển Cá Đến Lạng Da dùng để chuyển cá đã fillet đến máy rửa cá và máy lạng da.”
Chi tiết

BĂNG TẢI SỬA CÁ

BTSC-72-1-2T
“Băng Tải Sửa Cá dùng để chuyển cá sau lạng da đến từng công nhân sửa cá, và chuyển cá sau khi sửa đến công đoạn khác và chuyển rổ đựng cá trở lại thùng chứa cá sau khi lạng da.”
Chi tiết

BÀN CẮT HẦU

BCH-1-08
“Bàn cắt hầu dùng để chứa cá từ băng tải cấp liệu để công nhân cắt hầu”
Chi tiết

BÀN FILLET

BFL
"Bàn Fillet dùng chứa cá để công nhân đứng để thao tác fillet cá"
Chi tiết