Thương hiệu giải pháp thiết bị cho ngành chế biến thuỷ sản
Hotline - 0903903440 -  0981807810
MÁY RỬA SƠ RI
RNL2-SORI-2000
“Máy rửa sơ ri dùng để rửa sạch các loại trái cây hiệu quả với năng suất vượt trội, đặc biệt là sơ ri”
Xem thêm
IQF DÀNH CHO NÔNG SẢN
IQF-500L-1260B
“IQF dành cho nông sản dùng để cấp đông nhanh chóng các sản phẩm nông sản, đảm bảo khả năng cấp đông với năng suất vượt trội"
Xem thêm
MÁY LUỘC NÔNG SẢN
MLNS-2000
“Dùng để luộc với năng suất cao, sản phẩm đa dạng, đặc biệt là nông sản”
Xem thêm