Thương hiệu giải pháp thiết bị cho ngành chế biến thuỷ sản
Hotline - 0903903440 -  0981807810
MÁY NGÂM TIẾT CÁ
MNC-7-3
“Máy Ngâm Tiết Cá được dùng để loại bỏ hoàn toàn tiết cá trước khi chuyển cá qua công đoạn fillet hoặc qua các công đoạn khác”
Xem thêm
MÁY RỬA CÁ SAU FILLET
MRCSFL
“Máy Rửa Cá Sau Fillet được dùng để tách phần tiết cá còn lẩn trong thịt sau khi fillet.”
Xem thêm
MÁY TRỘN THỰC PHẨM
MTGV-600

Xuất xứ: Việt Nam

“Máy Rửa Sau Sửa Cá dùng để rửa và tách mỡ cá.”

Xem thêm
MÁY CƯA CÁ
MCC-600
“Máy cưa cá dùng để cưa các loại cá đã đông lạnh, cá nguyên con, cá đã được đông block.”
Xem thêm
BĂNG TẢI CẤP LIỆU
BTCL-3-25
“Băng tải cấp liệu dùng để chuyển cá nguyên liệu từ ngoài vào bên trong phân xưởng chế biến.”
Xem thêm
BĂNG TẢI PHÂN PHỐI NGUYÊN LIỆU
BIPP-3-25
“Băng tải phân phối dùng để chuyển nguyên liệu sau máy ngâm và phân phối đến các phểu cấp liệu fillet cá.”
Xem thêm
MÁY CẤP LIỆU FILLET
CLFL-1100
“Máy cấp liệu fillet dùng để chuyển cá nguyên liệu đến băng tải fillet.”
Xem thêm
BĂNG TẢI GOM ĐẦU XƯƠNG
Model: BTGN-500
“Dùng để thu gom chất thải sau sơ chế và đưa ra ngoài.”
Xem thêm
BĂNG TẢI CHUYỂN CÁ ĐẾN LẠNG DA
CCĐLD-3-2T-25
“Băng Tải Chuyển Cá Đến Lạng Da dùng để chuyển cá đã fillet đến máy rửa cá và máy lạng da.”
Xem thêm