Thương hiệu giải pháp thiết bị cho ngành chế biến thuỷ sản
Hotline - 0903903440 -  0981807810
KHAY ĐÔNG CÁ
KĐC-1
“Khay Đông Cá dùng để đựng cá khi cấp đông.”
Xem thêm
BÀN CHẾ BIẾN CÓ GỜ
BCBG25-1.5-H-4
Công dụng: dùng để chế biến
Xem thêm
BÀN CHẾ BIẾN CÓ VÒI NƯỚC
BCBVN1-1.5-H-4
Công dụng: dùng để chế biến
Xem thêm
BÀN CHẾ BIẾN CÓ KỆ
BCBP1-1.5-H-4K
Công dụng: dùng để chế biến
Xem thêm
XE THÙNG
XT-350-IN
Công dụng: dùng để chứa sản phẩm, nước đá,...
Xem thêm
XE ĐẨY
XĐ-700-500-850
Công dụng: Chuyển thùng, khay
Xem thêm
KHAY ĐÔNG CÁ
KC-1-3-40 và KC-3-3-45
Công dụng: Đông block cá từ 3 - 5 kg
Xem thêm
KHAY CẤP ĐÔNG BẠCH TUỘC
KCN-1-2-40
Công dụng: Đông block bạch tuộc
Xem thêm
KHAY CẤP ĐÔNG TÔM
KCĐ-1-2-58 và KCD-2-2-58
Công dụng: Đông block tôm
Xem thêm