Thương hiệu giải pháp thiết bị cho ngành chế biến thuỷ sản
Hotline - 0903903440 -  0981807810
MÁY TRỘN THỰC PHẨM
MTGV-600

Xuất xứ: Việt Nam

Máy trộn thực phẩm được sử dụng để trộn gia vị cho các sản phẩm giá trị gia tăng như tôm, mực, cá,...

Xem thêm
MÁY TẨM GIA VỊ
MTT-300-1

Xuất xứ: Việt Nam

Máy trộn thực phẩm được sử dụng để trộn gia vị cho các sản phẩm giá trị gia tăng như tôm, mực, cá,...

Xem thêm