Tài Dương 0949362408

Dịch vụ tư vấn

DỊCH VỤ TƯ VẤN – THIẾT KẾ

“Lắng nghe những điều khách nói, tư vấn những điều khách hàng cần, thiết kế những điều khách hàng muốn”

Tư vấn“Lắng nghe những điều khách hàng nói, tư vấn những điều khách hàng cần”

Đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm tại Công ty Năm Dũng luôn lắng nghe những yêu cầu của từng khách hàng, tư vấn và hỗ trợ hệ thống sản xuất theo đúng quy mô của từng doanh nghiệp.

Với tiêu chí: “Lắng nghe những điều khách hàng nói, tư vấn những điều khách hàng cần” – Công ty Năm Dũng luôn hướng đến sự hoàn thiện trong dịch vụ tư vấn để hỗ trợ khách hàng ngày một tốt hơn.

 

Thiết kế - “Thiết kế những điều khách hàng muốn”

Là một trong những lĩnh vực thiết kế theo mức độ đặc trưng của từng khách hàng, Công ty Năm Dũng tự hào với những thiết kế hoàn thiện theo đúng yêu cầu và thông tin tư vấn với những điều kiện mặt bằng

Với tiêu chí: “Thiết kế những điều khách hàng muốn” – Công ty Năm Dũng hướng đến sự hoàn thiện cao nhất trong từng bản thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của từng doanh nghiệp.

 

 

 

Ông Phạm Ngọc Thọ
Chức vụ : Phó Giám Đốc
Phone : 0972259458
Email: namdung-co@namdung.vn
Ông Trần Nguyên Thông
Chức vụ : Chuyên viên kinh doanh
Phone : 0933339067
Email: thongtran@namdung.vn