Thương hiệu giải pháp thiết bị cho ngành chế biến thuỷ sản
Hotline - 0949 362 408

BÀN CHẾ BIẾN CÓ KỆ

BCBP1-1.5-H-4K
Công dụng: dùng để chế biến
Liên hệ
  • Bàn chế biến có gờ có sức chứa lớn
  • Thiết kế hợp lý giúp lấy mặt bàn ra khỏi khung bàn một cách dễ dàng
  • Sản phẩm có thể thay đổi linh động tùy theo yêu cầu chế biến của khách hàng