Thương hiệu giải pháp thiết bị cho ngành chế biến thuỷ sản
Hotline - 0949 362 408

BÀN CHẾ BIẾN CÓ VÒI NƯỚC

BCBVN1-1.5-H-4
Công dụng: dùng để chế biến
Liên hệ
  • Bàn có sức chứa lớn
  • Thiết kế hợp lý giúp lấy mặt bàn ra khỏi khung bàn một cách dễ dàng, vòi giúp cấp nước trong quá trình chế biến
  • Sản phẩm có thể thay đổi linh động tùy theo yêu cầu chế biến của khách hàng