NamDung +84 949 362 408

Tin sản phẩm dịch vụ

Hệ thống cấp đông cá thể IQF phục vụ sản xuất, chế biến nông sản

21/09/2018
Công ty TNHH Năm Dũng là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực chế tạo máy móc và trang thiết bị phục vụ ngành chế biến thực phẩm, đặt biệt là nông - thủy - hải sản. Công ty cung cấp các giải pháp máy hấp tuần hoàn cưỡng bức, máy cấp đông IQF, hệ
Chi tiết