NamDung +84 949 362 408

Tin tuyển dụng

KỸ SƯ KỸ THUẬT

21/06/2018
KỸ SƯ KỸ THUẬT
Chi tiết

KỸ SƯ CƠ KHÍ

21/06/2018
KỸ SƯ CƠ KHÍ
Chi tiết

KỸ SƯ NHIỆT LẠNH

21/06/2018
KỸ SƯ NHIỆT LẠNH
Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỢ HÀN TIG - QUE, THỢ LẮP RÁP

15/06/2018
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỢ HÀN TIG - QUE, THỢ LẮP RÁP
Chi tiết